---

Område

---
---

Område


area-map-se.png
Torneälv är den längsta fritt strömmande älv i Europa. Lax är fri att stiga till mer än 500 kilometer lång gränsen floden. Floden ger också en harr, gädda, sik, abborre och öring. 
Muonio älv är en biflod till Torne älv. Längden på Muonio älv är 230 kilometer.
Kända forsar är Kukkolankoski, Matkakoski, Vuennonkoski och Äijäkoski.