---

Fisketillstånd

---
---

Fisketillstånd

Det gemensamma tillståndet för fiske med drag och spö i Torne - Muonio – Könkämä älv priser 2017 
Dygnstillstånd 

20 € / 200 SEK | Vuxen
10 € / 100 SEK | 15 - under 18 år

Veckotillstånd 

80 € / 820 SEK | Vuxen
40 € / 410 SEK | 15 - under 18 år

Säsongstillstånd 

160 € / 1640 SEK | Vuxen
80 € / 820 SEK | 15 - under 18 år

Områdestillstånd

60 € / 620 SEK | Vuxen
30 € / 310 SEK | 15 - under 18 år


Barn 15 år eller yngre behöver inte det gemensamma tillståndet.

Tillståndets giltighet: 

Säsongstillståndet är giltigt från och med inköpsdagen fram till årets slut.

Tillståndet kan ej börja gälla retroaktivt.

Tillståndsförsäljaren får inte kräva något arvode för tillståndets färdigställande.