---

Gränsälvskommissionens fiskeärenden

---
---

Gränsälvskommissionens fiskeärenden

9.6.2016

På Finsk-svenska gränsälvskommissionens hemsida finns en länklista om säsongets fiske.

Även SVA:s rapporteringslänk om döda eller sjuka laxar finns där.

Gränsälvskommissionen skickar info om fiskeläget på Twitter under sommaren. Följ gränsälvskommissionen i Twitter @Tornionjoki

http://www.fsgk.se/Fiske.html