---

Tillståndbutik

---
  • 1. Välj typ av tillstånd
  • 2. Välj datum
  • 3. Ange dina personuppgifter
  • 4. Skicka order
Typ av tillstånd
---

Välj typ av tillstånd

Dagstillstånd

Gäller i 24 timmar från och med valt datum och tidpunkt.

Veckotillstånd

Gäller i 7 dygn från och med valt datum.

Säsongtillstånd

Gäller från köptidpunkten till och med slutet av innevarande år.

Områdestillstånd

Gäller från köptidpunkten till och med slutet av innevarande år inom det valda området.