---

Fiskerättsinnehavare

---
---

Fiskerättsinnehavare

Fiskerättsinnehavare som ingår som partner i avtalet

Låget 1.4.2017

Finland

Pirkkiö fiskelag, Tornio stad, Kiviranta fiskelag, Kukkolankoski fiskelag, Kukkola samfällighetsförening, Alavojakkala samfällighetsförening, Ylivojakkala samfällighetsförening, Matkakoski oy, Korpikylä-, Karunki samfällighetsförening, Kauliranta fiskelag, Närkki- Tengeliö- Portimo fiskelag, Kainuunkylä samfällighetsförening, Nuotioranta-,Alkula-, Armassaari fiskelag, Finska staten/Metsähallitus, Kolari fiskelag, Ristimella-Luttunen samfällighetsförening, Kangosjärvi- Muonionniska- Ylimuonio- Ylimuonion Isosaaren- Kätkäsuvannon samfällighetsförening, Palojoensuun-, Karesuvannon-, Kelottijärven fiskelang

Sverige

Nedre Vojakkala skifteslag samfällighetsförening, Över Vojakkala skifteslag samfällighets-förening vattenområde, Kukkola skifteslag samfällighetsförening, Karungi skifteslag samfällighetsförening, Parkajoki fiskecområde, Kieksiäisvaara skifteslag samfällighets-förening, Kengis Bruk ab/ C-E Sohlberg samfällighetsföte , Ruokojärvi-, Jarhois-,  Juoksengi-, Kuivakangas skifteslag samfällighetsförening, Forest Land och Linus Rova, Pello-, Kassa-, Ruskola-, Huuki-, Vitsaniemi skifteslag samfällighetsförening, Niemis skifteslag, Päkkilä byasamfällighet , Ristimella 1:1, Koivukylä Byamäns Samfällighetsförening