---

Fisketillstånd

---
---

Fisketillstånd

Det gemensamma tillståndet för fiske med drag och spö i Torne - Muonio – Könkämä älv priser 2017 

Dygnstillstånd 

180 SEK | Vuxen
90 SEK | 15 - under 18 år

Veckotillstånd 

720 SEK | Vuxen
360 SEK | 15 - under 18 år

Säsongstillstånd 

1440 SEK | Vuxen
720 SEK | 15 - under 18 år

Områdestillstånd

540 SEK | Vuxen
270 SEK | 15 - under 18 år


Barn 15 år eller yngre behöver inte det gemensamma tillståndet.


Tillståndets giltighet: 

Säsongstillståndet är giltigt från och med inköpsdagen fram till årets slut.

Tillståndet kan ej börja gälla retroaktivt.

Tillståndsförsäljaren får inte kräva något arvode för tillståndets färdigställande.